Anmäl dig

22 april 2021 13:00-16:00

Du som arbetar med tillsyn, tillstånd eller upphandling är en nyckelperson för att stärka det lokala företagsklimatet – en roll som idag är viktigare än någonsin! Det är ofta genom er som företag möter kommunen. 

Stockholmsregionen har drabbats hårt av pandemin. Vi måste alla hjälpas åt för att bistå och återstarta näringslivet på bästa sätt. Stockholm Business Alliance, SBA, vill därför bjuda in Dig till en kostnadsfri konferens, där dina erfarenheter och kunskaper om hur vi kan förbättra myndighetsutövningen samt offentliga inköp står i fokus.

Konferensen kommer bland annat att innehålla föredrag och inspel från såväl myndigheter som branschledare och experter, samt en möjlighet till djupare gruppdiskussioner i breakout rooms. Det fullständiga programmet hittar du nedanför anmälningsknappen.

Denna uppskattade SBA-konferens inom myndighetsutövning har tidigare arrangerats fysiskt som en lunch till lunch-konferens. I år blir det en digital konferens den 22 april kl 13:00-16:00.

Observera att ”Upphandling” är ett nytt område som får ett eget spår på konferensen genom den nya och obligatoriska undersökningen: Nöjd Upphandlings Index, NUI.

Välkommen med din anmälan nedan. Konferensen är kostnadsfri och
arrangeras exklusivt för SBA:s partnerkommuner.

Väl mött!

Anmäl dig

Bra att veta

Datum: 22 april
Tid: 13:00-16:00
Mötesplattform:
Twebcast

Moderator: Staffan Ingvarsson, VD, Stockholm Business Region


Program

Välkomnande och intro
Magdalena Bosson, Stadsdirektör Stockholms stad och ordförande i styrgruppen för Stockholm Business Alliance (SBA)

Pandemin och konjunkturläget
Staffan Ingvarsson, VD, Stockholm Business Region

Vad kan kommunerna göra för att stärka företagsklimatet?
Olle Karstorp, Regionchef, Svenskt Näringsliv
Andrea Femrell, VD, Näringslivets Regelnämnd, NNR
Åsa Talamo, Enhetschef Enklare myndighetskontakter, Tillväxtverket
Göran Arnell, Kommundirektör, Gävle kommun

Så skapas hållbar framgång genom kunddriven kvalitetsutveckling
Mats Deleryd, VD, Institutet för svensk kvalitetsutveckling SIQ

SBA:s kundundersökning (NKI) – ett kunddrivet förbättringsverktyg
Stefan Frid, Ansv. Näringslivsservice (NKI/NUI), Stockholm Business Alliance

Vikten av tvärsektoriell samverkan för att lyckas med företagsetableringar
Maria Karlsson, Näringslivschef, Nyköping kommun
Ingrid Anderbjörk, Näringslivsstrateg, Uppsala kommun

Breakouts inom respektive myndighetsområde med sakkunniga processledare och externa organisationer:
- Brandskydd; Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB
- Bygglov; Boverket och SKR
- Livsmedelskontroll; SKR
- Markupplåtelse; SKR
- Miljö- och hälsoskydd; Naturvårdsverket
- Serveringstillstånd; Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen
- Upphandling; Upphandlingsmyndigheten
- Etableringsservice/offertberedskap

  Avrundande reflektion och nästa steg
  Magdalena Bosson, Stadsdirektör Stockholms stad och ordförande i styrgruppen för Stockholm Business Alliance (SBA)

  Avslut
  Staffan Ingvarsson, VD, Stockholm Business Region

  Programmet uppdateras löpande och reserveras för eventuella förändringar. För att läsa programmet i mer detalj, inklusive teman och gruppledare för breakouts, klicka här.


  Deltagande organisationer


  Klara, Svenskt Näringsliv, Näringslivets Regelnämnd, TillväxtverketSIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling, Sveriges Kommuner och Regioner, Länsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Upphandlingsmyndigheten, Boverket, Naturvårdsverket


  Frågor?


  Kontakta Stefan Frid
  Ansvarig Näringslivsservice (NKI/NUI)
  Stockholm Business Alliance
  stefan.frid@stockholm.se
  08 – 508 28 016